0
لیست مطالب
how-to-look-smarter-op

۱۰ نکته برای باهوش به نظر رسیدن

۱۰ نکته برای باهوش به نظر رسیدن چقدر خوب میشد بین این همه قضاوت های بی رحمانه مردم بقیه فکر کنند که ما خیلی باهوش هستیم  که طبیعتا این قضیه تبعات  خوبی رو برای ما در برخواهد داشت . در ...