0

قسمت پنجم پادکست گیک گپ – چطور با افراد بدقلق کنار بیایم ؟؟

تو قسمت چنجم از پادکست گیک گپ
میریم سراغ آدم های بدقلق
چه جوری باید باهاشون کنار بیایم ؟
باید مثل خودشون جنگ و دعوا راه بندازیم یا راه دیگه ای هم هست ؟
این پادکست براساس تجربیات شخصی و
کتاب How to Deal with Difficult People . . .


این آموزش فقط برای اعضایی ویژه وب سایت گیک گپ است

عضوی از ما شوید .