0
امنیت
به زودی
برای مشاهده مقاله کلیک کنید
blank
امنیت
فرشاد نیک فطرت

معماری سیسکو NFP چیست(NFP Framework) ؟

معقوله امنیت یعنی توانایی کنترل ریسک های امنیتی در شبکه های داخلی و خارجی

معماری Cisco NFP در واقع تمامی ابزارها , تکنولوژی ها و سرویس هایی را فراهم میکند تا کاربران بتواننداز داده خود محافظت کنند

سیسکو به طور کلی برای برقرار سازی امنیت پروتکل ها را به 3 تا دسته کلی تقسیم کرده :

Data Plain
Control Plain
Management Plain

ادامه مطلب »