0
لیست مطالب
geekgap.ir

بستن USB PORTS با استفاده از GPO

معرفی : یکی از شایع ترین و معمول ترین راه های انتقال ویروس به سیستم ها ، استفاده از حافظه های قابل حمل (Removable Devices) می باشد . بنابراین در بعضی سازمان ها برای حل این مشکل ، استفاده از ...
1 2 3