0
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

TCP/IP Flags

همان طور که میدانید پروتکل TCP از Flag های مختلفی تشکیل شده است که در این مقاله به معرفی آنان می پردازیم . اگر با پروتکل TCP آشنایی ندارید مقاله ی ما را بخوانید https://www.geekgap.ir/network/tcp-ip/ در یک بسته در پروتکل TCP ...