0
لیست مطالب
geekgap.ir

SHUTDOWN و RESTART کردن به صورت ریموتی

معرفی: حدس میزنم برای شما هم پیش آمده باشد که لازم شود یک سیستم در شبکه تان را خاموش یا ریستارت کنید اما کار های مهم تری برای انجام دادن دارید ! و یا نمی خواهید فقط برای ریستارت کردن ...